top of page
  • 作家相片全民新聞 CVRHK

《全民新聞台》[港聞]「FIA 世界場地越野車錦標賽 中國香港站 - 年終賽 2023」臨時交通及運輸安排


[2023年11月1日]

FIA 世界場地越野車錦標賽, 中國香港站 - 年終賽 2023將於11月11及12日 (星期六及星期日) 於中環海濱活動空間一帶舉行,主辦機構今日聯同香港警察及運輸署舉行傳媒簡報會,公佈與賽事有關的臨時交通安排。


大會將於2023年11月10日(星期五)下午2時至2023年11月13日(星期一)早上六時,封閉會場附近一帶的道路,以用作舉行即將到來的盛事。


封閉行車道的範圍包括:

耀星街來回行車線;

介乎民耀街至龍合街之間的一段龍和道東行;

及介乎添華道至民耀街的一段龍和道西行。

封閉行人路/行人過路設施的範圍則包括:

耀星街兩旁行人路;

介乎民耀街至添華道之間的一段龍和道北面路旁行人路;

介乎添華道至耀星街的一段龍和道南面路旁行人路;

龍和道與耀星街交界的行人過路設施;

龍和道與愛丁堡廣場交界的行人過路設施;

龍和道與添華道交界的行人過路設施;及

部分中西區海濱長廊(中環段)的行人路。

其他行人路段 (包括但不限於民耀街地面行人道,連接中環碼頭、港鐵香港站及國際金融中心二期等地方的行人天橋 或 添馬公園) 會如常開放予公眾人士使用,觀眾亦可經該等行人路段前往大會於中環10號碼頭及中西區海濱長廊行人路的比賽場地觀眾出入口。


封路期間,中環、金鐘及灣仔一帶亦有一系列的臨時交通安排,包括:

中環-灣仔繞道近中環出口慢線封閉;

連接金融街及中環-灣仔繞道的新建馬路投入運作;

車長逾十米的車輛將禁止由民耀街北行左轉駛入金融街;

車輛將禁止由民祥街東行右轉駛入民耀街南行;

車輛將禁止由民耀街南行右轉駛入港景街西行;

位於民耀街(香港站對開) 的行人過路設施將會封閉;

除前往政府總部、行政長官辦公室或駐港解放軍總部外,車輛將禁止駛入添華道或龍和道西行(由立法會道交界處至添華道交界處) ;

為增加分域碼頭街迴旋處的容量,車輛將禁止駛入介乎龍景街至會議道之間的一段分域碼頭街東行,而分域碼頭街出口至會議道入口的一段迴旋處亦會封閉;及

禁止車輛由港灣道西行右轉駛入君悅酒店或會展(港灣道入口)的措施,會於封路期間臨時撤銷。


文/攝:黃芷澄⬇️登入網頁接收最新港聞⬇️

-------------------------------------------------

*訂閱、追蹤《全民新聞》YOUTUBE頻道:

-------------------------------------------------

支持《全民新聞》,只需課「Like」、課「分享」!動動手指讚好、分享我哋嘅新聞 Post 同留言,就係對我哋最有效率嘅支持!全民一齊支持本地新聞媒體!

-------------------------------------------------

支持全民小店《維瓦》,等於支持全民!

*全民小店購物《維瓦völva》FB專頁:

《維瓦》店舖地址:

旺角西洋菜南街銀城廣場地庫B31號舖

198 次查看0 則留言

Comments


bottom of page