top of page
  • 作家相片全民新聞 CVRHK

《全民新聞台》[財政預算案]2024至2025年度財政預算案重點一覽


2024至2025年度財政預算案重點一覽
2024至2025年度財政預算案重點一覽 來源:全民新聞

[2024年2月28日]

2024至2025年度財政預算案重點一覽


財政司司長陳茂波今日發表2024至2025財政預算案重點。


稅務及紓困措施:

寬減100%薪俸稅及個人入息稅,上限為3000元


建議實施個人薪俸稅及個人入息稅兩級制


寬減2024至2025年首季住宅物業差餉,上限為1000元


綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼額外發放一個月


意願乘車優惠及交通津貼將於今年內完成檢討,但強調無計劃取消


提升煙草稅大約每支煙增加0.8元


土地房屋政策撤辣:

即日起住宅物業無需再繳交額外印花稅,買家印花稅及新住宅印花稅


未來十年將提供約30.8萬公屋單位供應


未來五年內將供應每年大約1.9萬個私人住宅單位


企業支援:

寬減100%利得稅,上限為3000元


延長中小企融資擔保計劃,申請其延長至2026年3月底


建議向發展品牌、升級轉型、拓展內銷市場的專項注資五億元bud專項基金


寬減2024至2025年非住宅物業差餉,每戶上限1000元


增加收入:

商業登記費用由下一個財務年度開始提升200元


明年1月起恢復徵收3%酒店房租稅


住宅差餉建議實施累計制度,租值逾55萬物業需繳付更多差餉


金融、資金:

將檢討個項人才入境計劃


擴大「數字人民幣」於香港的試點範圍


盛事推廣及藝術文化:

將會每月舉行一次煙花匯演盛事,並加強現有「幻彩詠香江」表演


向「電影發展基金」及「創意致優計劃」注資14億及29億香港社區組織協會一群基層人士觀看財政預算案直播,表達訴求。香港社區組織協會就新一份財政預算案表示失望,認為在基層支援上不足,協會批評預算案沒有提供一次過現金津貼,無法讓基層在短期內獲得紓困,促請政府加強基層保障。另外,今日民政事務處在各區派發財政預算案,深水埗區有市民排隊取閱。


記者 : 黃芷澄 , 林棟權


⬇️登入網頁接收最新港聞⬇️

-------------------------------------------------

*訂閱、追蹤《全民新聞》YOUTUBE頻道:

-------------------------------------------------

支持《全民新聞》,只需課「Like」、課「分享」!動動手指讚好、分享我哋嘅新聞 Post 同留言,就係對我哋最有效率嘅支持!全民一齊支持本地新聞媒體!

-------------------------------------------------

支持全民小店《維瓦》,等於支持全民!

*全民小店購物《維瓦völva》FB專頁:

《維瓦》店舖地址:

旺角西洋菜南街銀城廣場地庫B31號舖

3,703 次查看0 則留言

Comments


bottom of page